Word formation

🦉 Thay đổi loại từ:

Trong tiếng Anh có nhiều từ được sử dụng với những loại từ khác nhau và có nghĩa khác nhau.

Ví dụ:

 • a cook (danh từ): đầu bếp, to cook (động từ): nấu ăn
 • a graduate (danh từ) : sinh viên tốt nghiệp, to graduate (động tù): tố nghiệp

🎯 Từ ghép:

Danh từ ghép:

Phương thức thông thường nhất là sự ghép tự do hai danh từ với nhau để tạo thành danh từ mới. Cách ghép tự do này có thể áp dụng đối với nhiều trường hợp và danh từ ghép có thể là hai từ hoặc một từ, đôi khi mang một nghĩa mới.

Phần lớn danh từ ghép được tạo thành bới:

Danh từ + danh từ:

 • A tennis club: câu lạc bộ quần vợt
 • A telephone bill: hóa đơn điện thoại
 • A train journey: chuyến đi bằng tàu hỏa

Danh động từ + danh từ

 • A swimming pool: hồ bơi
 • A sleeping bag: túi ngủ
 • Washing powder: bột giặt

Tính từ + danh từ:

 • A greenhouse: nhà kình
 • A blackboard: bảng viết
 • Quicksilver: thủy ngân
 • A black sheep: kẻ hư hỏng

Một số ít danh từ ghép có thể gồm ba từ hoặc nhiều hơn:

 • Merry- go- round (trò chơi ngựa quay)
 • Forget- me- not (hoa lưu li)
 • Mother- in- law (mẹ chồng/ mẹ vợ)

Danh từ ghép có thể được viết như:

Hai từ rời: book seller (người bán sách), dog trainer (người huấn luyện chó)

Hai từ có gạch nối ở giữa: waste- bin (giỏ rác), living-room (phòng khách)

Một từ duy nhất: watchmaker (thợ chế tạo đồng hồ), schoolchildren (học sinh), chairman (chủ tọa).

Trong cấu tạo “danh từ + danh từ”, danh từ đi trước thường có dạng số ít nhưng cũng có trường hợp ở dạng số nhiều:

 • A vegetable garden (vườn rau)
 • An eye test (kiểm tra mắt)
 • A sports shop (cửa hàng bán đồ thể thao)
 • A goods train (tàu chở hàng)

Tính từ ghép:

Tính từ ghép thường gồm hai hoặc nhiều từ kết hợp với nhau và được dùng như một từ duy nhất. Tính từ ghép có thể được viết thành:

Một từ duy nhât:

 • Life + long -> lifelong (cả đời)
 • Home + sick -> homesick (nhớ nhà)

Hai từ có dấu gạch nối ở giữa :

 • After + school -> after- school (sau giờ học)
 • Back + up ->back-up/ backup (giúp đỡ)

Nhiều từ có dấu gạch nối ở giữa

 • A two-hour-long test (bài kiểm tra kéo dài hai giờ)
 • A ten-year-old-boy (cậu bé lên mười)

Tính từ ghép có thể được tạo thành bởi:

Danh từ + tính từ:

 • Duty-free (miễn thuế) noteworthy (đáng chú ý)
 • Nationwide (khắp nước) blood-thirsty (khát máu)

Danh từ + phân từ:

 • Handmade (làm bằng tay) time-consuming (tốn thời gian)
 • Breath- taking (đáng kinh ngạc) heart- broken (đau khổ)

Trạng từ + phân từ:

 • ill- equipped (trang bị kém) outspoken (thẳng thắn)
 • well- behaved (lễ phép) high- sounding (huyên hoang)

Tính từ + phân từ:

 • Good-looking (xinh xắn) easy-going (thoải mái)
 • Beautiful-sounding (nghe hay) middle-ranking (bậc trung)

Tính từ + danh từ kết hợp với tận cùng –ed:

 • old-fashioned (lỗi thời) absent –minded (đãng trí)
 • fair-skinned (da trắng) artistic- minded (có óc thẩm mỹ)

Comments