Học phí được áp dụng cho lớp học 2 buổi/ tuần, 1h30phút/buổi.

Phụ huynh cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ Thầy Vũ theo sđt: 0944460991