PK 3 –

+ LET’S GO 2 – UNIT 1: AT SCHOOL – UNIT 2: MY THINGS – UNIT 3: THINGS I CAN DO – UNIT 4: OCCUPATIONS – UNIT 5: THINGS TO EAT – UNIT 6: MY HOUSE – UNIT 7: ROUTINES – UNIT 8: DOING THINGS MORE WORDS Lesson 0: The Alphabet Lesson 1: Do you like […]

PK 2 +

+ LET’S GO 2 – UNIT 1: AT SCHOOL – UNIT 2: MY THINGS – UNIT 3: THINGS I CAN DO – UNIT 4: OCCUPATIONS – UNIT 5: THINGS TO EAT – UNIT 6: MY HOUSE – UNIT 7: ROUTINES – UNIT 8: DOING THINGS   MORE WORDS Lesson 0: The Alphabet Lesson 1: Do you […]

THE ALPHABET

THE ALPHABET – LEARN LETTER A – LEARN LETTER B – LEARN LETTER C – LEARN LETTER D – LEARN LETTER E – LEARN LETTER F – LEARN LETTER G – LEARN LETTER H – LEARN LETTER I – LEARN LETTER J – LEARN LETTER K – LEARN LETTER L – LEARN LETTER M – LEARN LETTER N – LEARN LETTER O – LEARN LETTER P – LEARN LETTER Q – LEARN […]

PK 6

+ LET’S GO 5 – UNIT 1 – HOW MUCH FOOD?  – UNIT 2 – COMPARING ANIMALS – UNIT 3 – LAST WEEKEND – UNIT 4 – ACTIVITIES – UNIT 5 – THE FUTURE – UNIT 6 – FUNS IN THE SEASONS

PK 3

ENTER ONLINE CLASSROOM + LET’S GO 2 – UNIT 1: AT SCHOOL – UNIT 2: MY THINGS – UNIT 3: THINGS I CAN DO – UNIT 4: OCCUPATIONS – UNIT 5: THINGS TO EAT – UNIT 6: MY HOUSE – UNIT 7: ROUTINES – UNIT 8: DOING THINGS   + VOCABULARY BUILDING  – THE ALPHABET – ACTION 1 […]

PK 2

ENTER ONLINE CLASSROOM LET’S GO 1 + UNIT 1: THINGS FOR SCHOOL  + UNIT 2: COLOURS AND SHAPES + UNIT 3: AT THE STORE + UNIT 4: PEOPLE AT HOME + UNIT 5: HAPPY BIRTHDAY + UNIT 6: OUTDOORS + UNIT 7: FOOD + UNIT 8: ANIMALS MORE WORDS Lesson 0: The Alphabet Lesson 1: Do […]

PK 1

LET’S GO BEGIN + UNIT 1: TOYS + UNIT 2: COLORS + UNIT 3: SHAPES + UNIT 4: NUMBERS + UNIT 5: ANIMALS + UNIT 6: FOOD + UNIT 7: MY BODY + UNIT 8: I CAN MORE WORDS THE ALPHABET – LEARN THE LETTER A – LEARN THE LETTER B – LEARN THE LETTER C – LEARN […]

PK 5

+ LET’S GO 4 – UNIT 1 – THE GREAT OUTDOORS – UNIT 2 – HOPES AND DREAMS – UNIT 3 – BIRTHDAYS – UNIT 4 – SCHOOL – UNIT 5 – OUTDOORS AND INDOORS – UNIT 6 – PEOPLE – UNIT 7 – FUTURE PLANS – UNIT 8 – WORK AND PLAY – VOCABULARY FOR EYL MOVERS […]

MerlinEnglish xin thông báo đến Quý Phụ huynh và các em Học viên lịch nghỉ hè năm học 2024:
Năm học 2024, Học viên MerlinEnglish sẽ được nghỉ hè trong 2 tuần bắt đầu từ ngày 01/06/2024 đến hết ngày 16/06/2024. Thứ Hai ngày 17/06/2024, các lớp sẽ hoạt động trở lại theo lịch bình thường. Chúc các em có những ngày hè vui vẻ với nhiều trải nghiệm tuyệt vời cùng gia đình, bạn bè và người thân.
Trân trọng,
MerlinEnglish