PK 1 +

LET’S GO 1 + UNIT 1: THINGS FOR SCHOOL  + UNIT 2: COLOURS AND SHAPES + UNIT 3: AT THE STORE + UNIT 4: PEOPLE AT HOME + UNIT 5: HAPPY BIRTHDAY + UNIT 6: OUTDOORS + UNIT 7: FOOD + UNIT 8: ANIMALS MORE WORDS THE ALPHABET – LEARN THE LETTER A – LEARN THE […]

THE ALPHABET

THE ALPHABET – LEARN LETTER A – LEARN LETTER B – LEARN LETTER C – LEARN LETTER D – LEARN LETTER E – LEARN LETTER F – LEARN LETTER G – LEARN LETTER H – LEARN LETTER I – LEARN LETTER J – LEARN LETTER K – LEARN LETTER L – LEARN LETTER M – LEARN LETTER N – LEARN LETTER O – LEARN LETTER P – LEARN LETTER Q – LEARN […]

PK 6

+ LET’S GO 5 – UNIT 1 – HOW MUCH FOOD?  – UNIT 2 – COMPARING ANIMALS – UNIT 3 – LAST WEEKEND – UNIT 4 – ACTIVITIES – UNIT 5 – THE FUTURE – UNIT 6 – FUNS IN THE SEASONS

PK 3

ENTER ONLINE CLASSROOM + LET’S GO 2 – UNIT 1: AT SCHOOL – UNIT 2: MY THINGS – UNIT 3: THINGS I CAN DO – UNIT 4: OCCUPATIONS – UNIT 5: THINGS TO EAT – UNIT 6: MY HOUSE – UNIT 7: ROUTINES – UNIT 8: DOING THINGS   + VOCABULARY BUILDING  – THE ALPHABET – ACTION 1 […]

PK 2

ENTER ONLINE CLASSROOM LET’S GO 1 + UNIT 1: THINGS FOR SCHOOL  + UNIT 2: COLOURS AND SHAPES + UNIT 3: AT THE STORE + UNIT 4: PEOPLE AT HOME + UNIT 5: HAPPY BIRTHDAY + UNIT 6: OUTDOORS + UNIT 7: FOOD + UNIT 8: ANIMALS MORE WORDS Lesson 0: The Alphabet Lesson 1: Do […]

PK 1

LET’S GO BEGIN + UNIT 1: TOYS + UNIT 2: COLORS + UNIT 3: SHAPES + UNIT 4: NUMBERS + UNIT 5: ANIMALS + UNIT 6: FOOD + UNIT 7: MY BODY + UNIT 8: I CAN MORE WORDS THE ALPHABET – LEARN THE LETTER A – LEARN THE LETTER B – LEARN THE LETTER C – LEARN […]

PK 5

+ LET’S GO 4 – UNIT 1 – THE GREAT OUTDOORS – UNIT 2 – HOPES AND DREAMS – UNIT 3 – BIRTHDAYS – UNIT 4 – SCHOOL – UNIT 5 – OUTDOORS AND INDOORS – UNIT 6 – PEOPLE – UNIT 7 – FUTURE PLANS – UNIT 8 – WORK AND PLAY – VOCABULARY FOR EYL MOVERS […]

PK 4

ENTER ONLINE CLASSROOM ONLINE LIBRARY LET’S GO 3 UNIT 1: At school UNIT 2: Clothing UNIT 3: Places UNIT 4: Occupation UNIT 5: Activities UNIT 6: What time is it? UNIT 7: Yesterday and today UNIT 8: My home + VOCABULARY BUILDING  – VOCABULARY FOR EYL MOVERS – Words for Movers 1 – Words for […]

Thưa Quý Phụ huynh, MerlinEnglish xin thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2024. Các lớp sẽ nghỉ học từ ngày 01 tháng 02 năm 2024 đến hết ngày 22 tháng 02 năm 2024 (Ngày Dương lịch).


Thứ Sáu ngày 23 tháng 02 năm 2024 các lớp sẽ hoạt động trở lại bình thường. Xin cảm ơn sự hỗ trợ và ủng hộ của Quý Phụ huynh cùng các em Học viên trong năm qua. Xin kính chúc Quý Phụ huynh & các em Học viên một mùa Tết đầm ấm, an vui bên gia đình, bạn bè và một Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng!


Trân trọng,


MerlinEnglish